Smarta företag satsar friskt!

Mår medarbetarna på ett företag bra presterar också företaget bättre! Det ger i sin tur bättre resultat samt ökat välmående både för dig som människa och för hela företaget. Detta är dock inget som görs av sig själv. Intentionen med företagets arbete behöver vara integrerad i organisationen och ramar satta hur arbetet dit skall gå till. Knopp och kropp behöver sträva mot samma mål för varje enskild individ precis som alla avdelningar på ett företag ska ha en glasklar bild över hur resultatet ska uppnås. Detta kan vi hjälpa er med!

Vi har arbetat med lönsam friskvård sen 1998 och är specialiserade på att hitta skräddarsydda lösningar som passar just dig och ditt företag både på liten och stor basis. Sedan våren 2018 har vi också integrerat det med kompetens inom verksamhetsutveckling och kommunikation för att verkligen kunna göra skillnad. Vi väljer numera även att byta ut ordet friskvård mot Livskvalitet. Det är just det allt handlar om för att uppnå full tillgång till ditt system och på så vis prestera på topp .

Allt beteende vi har går att sortera upp i olika pusselbitar som behöver vara i balans för att vi ska få Livskvalitet och kunna få ut full potential av oss själva. Vårt jobb är att just göra denna filtrering och ge dig/er verktygen- men det är du/ni som behöver göra jobbet för att få till förändring. Med ett stort nätverk av specialister på olika områden hittar vi de bästa verktygen för just Er.

Får ni full tillgång till era resurser i dagsläget?  Får ni igen de pengar som ni redan nu satsar på friskvårdsåtgärder?

Vi hjälper er att tänka i nya banor samt strukturerar upp er friskvård/livskvalitet på ett målinriktat och effektivt sätt som ger en positiv spiral både på individ och företagsbasis.

Hälsofokus står för kvalitet i allt vi gör med goda referenser från kundföretag i olika branscher under årens gång.

För företag i tiden. Tänk nytt, tänk smart och bli en vinnare!

En investering för framtiden med Livskvalitet i fokus.

Vi ser fram emot att höra ifrån just er!