Det vinnande Teamet!

Företaget med Livskvalitet i fokus

Det vinnande Teamet

För att ett Team, företag eller organisation ska bli framgångsrikt så behövs det en riktning med en tydlig målbild, en struktur med ramar för att nå målet samt kunskap kring hur vi fungerar för att alla ska få ut sin fulla potential.
Då uppstår flow i Teamet!

Vi är ofta duktiga på att sätta mål, hyfsat bra på att sätta ramar för att nå dem men sen faller det ofta på den mänskliga faktorn där vi inte har tillräckligt mycket kunskap om varför det skapas ”skav”, obalanser, missförstånd och ibland konflikter både i oss själva och som Team.

Den största energislukaren i ett Team eller företag är just att kommunikationen inte är tillräckligt tydlig samt att vi inte förstår vad vi ska göra för att stärka upp den med rätt ”verktyg”.

Det finns ingen som skulle springa ett marathon med våra ”fysiska muskler” utan att först ta reda på vilken sorts träning samt hur mycket som krävs för att kunna utföra loppet.

Det är precis samma sak med våra ”hjärnmuskler”, de behöver tränas på rätt sätt för att kunna uppnå det vi önskar och du/ni behöver veta hur ni ska göra det för att lyckas.
Allt börjar med en tanke, ta tag i taktpinnen och bli en vinnare!


SÅ HÄR ARBETAR JAG MED DET VINNANDE TEAMET

NULÄGESANALYS
# Nulägesanalys av hur målbild, ramar och riktning ser ut i dagsläget samt hur du som Teamledare, chef eller ansvarig upplever situationen.

# En timmes individuell nulägesanalys med alla i Teamet hur de arbetar idag, hur är deras syn på målbild och ram i dagsläget samt även en mindre hälsocoachning om det finns något som de själva kan behöva stöttning kring i sin individuella situation.

SKRIFTLIG RAPPORT OCH FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRING
# Analys, rapport samt åtgärdsprogram hur ni i Teamet kan effektivisera arbetet.  Struktur och förklaring gällande de områden som behövs stärkas upp för att få ett bättre ”flow” och lönsamhet i organisationen samt stöttning i hur det arbetet ska gå till. 

AVSTÄMNING
# Efter avslutat program utifrån upplägg så gör vi en resulatanalys över hur problemområden har förbättrats samt checklista för ert fortsatta arbete.


UTBILDNING
Den röda trådet i allt det arbete som jag utför både på individ och Teambasis går ut på att du/ni genom kunskapen om de värdefulla verktygen ska kunna Ta kommandot själva så att det blir en varaktig förändring. Jag arbetar alltid med orsak till problem inte bara symptomen som vi lätt fastnar i.
Det skapar förändring på riktigt!


Pris: 10 900 kr ex moms samt 1400 kr/h ex moms/medarbetare


Nyfiken? Slå mig en pling direkt på 08-574 124 70 eller…

ta ETT SAMtal MED MIG FÖR MER INFO SAMT BOKNING AV PROGRAMMET